Ochrana dřeva

Dřevo a materiály na jeho bázi bylo, je a i v budoucnosti pravděpodobně bude důležitým konstrukčním stavebním materiálem. Jako látka organického složení má však přírodní dřevo závažné nedostatky, které omezují rozsah jeho použití:

 • malá odolnost proti napadení biotickými škůdci
 • snadná zápalnost a hořlavost.

Biotickými škůdci dřeva v našich klimatických podmínkách jsou dřevokazné houby, dřevokazný hmyz a dřevozbarvující houby a plísně. Riziko napadení dřeva a výrobků z něj se v Evropě (a od roku 1995 i v ČR) hodnotí 6ti bodovou stupnicí do tzv. tříd ohrožení:

 • Třída ohrožení 0 :

  dřevo v klimatizovaném interieru staveb, bez kontaktu se zemí, vodou a/nebo zdivem, kdy jeho vlhkost nikdy nepřevýší 12% a je možná vizuální kontrola. Pro tuto třídu není nutná chemická ochrana.

 • Třída ohrožení 1 :

  dřevo v interieru staveb, pod střechou, bez kontaktu se zemí a/nebo neizolovaným zdivem. Vlhkost nikdy (ani dočasně) nepřekročí 20%. Hrozí napadení pouze dřevokazným hmyzem. Doporučená je chemická ochrana proti dřevokaznému hmyzu (symbol účinnosti Ip).

 • Třída ohrožení 2 :

  jako u tř. 1, pouze vlhkost dřeva může být dočasně (nikoliv trvale) zvýšena nad 20% až do 30%. Hrozí napadení dřevokazným hmyzem, houbami Basidiomycetes, výjimečně plísněmi. Nutná je chemická ochrana proti houbám Basidiomycetes, doporučená proti dřevokaznému hmyzu a plísním (symboly účinnosti Fb, Ip,P)

 • Třída ohrožení 3 :

  dřevo v exterieru, nechráněné nebo nedostatečně chráněné před povětrnostními vlivy, bez trvalého kontaktu se zemí a/nebo sladkou vodou. Vlhkost dřeva opakovaně a často vyšší než 20%. Vysoká pravděpodobnost napadení houbami, plísněmi, dřevozbarvujícími houbami i hmyzem. Chemická ochrana je nutná, ppřičemž povrchové způsoby jsou obvykle nedostačující (symboly účinnosti Fb, Ip, B, P).

 • Třída ohrožení 4 :

  dřevo v přímém a trvalém kontaktu (zabudováno) se zemí a/nebo sladkou vodou. Vlhkost dřeva trvale vyšší než 20%. Dřevo je v krátké době napadeno dřevokaznými houbami, včetně měkké hniloby, hrozí napadení i dalšími škůdci. Chemická ochrana je pro nosné konstrukce povinná a je nutná hloubková impregnace (průmyslová). Symboly účinnosti Fa, Fb, Ip, P.

 • Třída ohrožení 5 :

  dřevo v trvalém a přímém kontaktu s mořskou vodou, se u nás nevyskytuje.

Firma provádí ochranu dřeva proti biotickým škůdcům chemickými prostředky, aplikaci, konzultační a poradenskou činnost