Desinfekce, Desinsekce, Deratizace

DESINFEKCE

Je soubor opatření vedoucí ke zneškodňování choroboplodných (patogenních), nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech, tak, aby nemohly způsobit nákazu či jiné škody.

Preventivní (ochranná) dezinfekce je jedním z opatření, kterým se zabraňuje vzniku nákazy a zlepšují se hygienické podmínky prostředí. Preventivní dezinfekcí se předchází projevu tzv. stájové únavy a vzniku depresivního růstového faktoru.

Ohnisková dezinfekce zabraňuje šíření nákaz cíleným zneškodňováním patogenních mikroorganismů v ohnisku nákazy. Ohnisková dezinfekce má za cíl přerušit další šíření nákazy. Dělí se na: ohniskovou dezinfekci průběžnou a ohniskovou dezinfekci závěrečnou.

Průběžná ohnisková dezinfekce se provádí po dobu trvání nákazy v ohnisku, tj. po dobu vylučování původců nákazy do prostředí. Je zaměřena především na dezinfekci výmětů nemocných nebo podezřelých zvířat a rovněž i předmětů a ploch, s nimiž tato zvířata přišla nebo mohla přijít do styku.

Dezinfekce provádíme v různých objektech ve spolupráci a podle pokynů příslušného veterinárního orgánu.

Naše služby zasahují do většiny odvětví našeho hospodářství např.:

 • Potravinářství
  • pekárny
  • pivovary
  • jatka
  • čokoládovny
  • apod.
 • Zdravotnictví
  • nemocnice
 • Komunální sféra
  • bytový fond bytových družstev a realitních kanceláří
  • hotely
  • školy
  • apod.
 • Zemědělství
  • zemědělské podniky a družstva zabývající se dlouhodobým skladováním a zpracováváním obilovin a jejich produktů, živočišnou výrobou a drůbežářských provozů
 • Objekty živočišné výroby ( před nákazami i po nákazách )
  • vepříny
  • kravíny
  • drůbežárny
 • Potravinářských provozů
  • prostorovou aplikací nebo postřikem
 • Komunální sféru ( prostorovou aplikací nebo postřikem )
  • byty
  • společenské prostory

DESINSEKCE

Je obor, který se zabývá metodami a prostředky k hubení hmyzu. V komunální oblasti pak jde zejména o tzv. synantropní druhy, žijící v blízkosti člověka. Ty řadíme v zoologickém systému do kmene členovců a jejich hubení má především význam hygienický, kdy přenášejí některé choroby, a také hospodářský, kdy škodí na uskladněných surovinách, výrobcích apod.

Naše služby zasahují do většiny odvětví našeho hospodářství např.:

 • Potravinářství
  • pekárny
  • pivovary
  • jatka
  • čokoládovny
  • apod.
 • Zdravotnictví
  • nemocnice
 • Komunální sféra
  • bytový fond bytových družstev a realitních kanceláří
  • hotely
  • školy
  • apod.
 • Zemědělství
  • zemědělské podniky a družstva zabývající se dlouhodobým skladováním a zpracováváním obilovin a jejich produktů a živočišnou výrobou.

Přehled nejdůležitějších škůdců:

 • Švábi
  • domácnosti
  • restaurace - Rus domácí, Šváb hnědopruhý
  • pekárny
  • výrobny
  • kanály
  • sklepy - Šváb obecný, Šváb americký import
 • Mravenci
  • škodící celý rok
  • hnízda uvnitř budov - Mravenci farao
  • škodící sezonně
  • hnízda mají vně budov - Mravenec
 • Cvrčci, rybenky, pisivky, mnohonožky
  • občasní škůdci ve vlhkých a tmavých prostorách
 • Vosy, sršni, dvoukřídlí
  • nebezpečí invaze do obydlí


Přehled členovců (škůdců) vyvíjejících se uvnitř potravin

 • Brouci
  • celá zrna - pilousi, zrnokazi, korovníci
  • všežraví - potemníci, červotoči, vrtavci, lesáci, kožojedi
 • Motýli (zavíječi)
  • uvnitř zrn - makadlovka obilní
  • povrch zrn - mol obilní, zavíječ rýžový
  • všežraví - jiné druhy
 • Dvoukřídlí (mouchy)
  • sladkožraví - octomilky
  • maso,sýr - sýrohlodky, bzučivky
  • organické zbytky - mouchy
 • Pisivky,roztoči
  • muzea (sbírky) - pisivka muzejní
  • domácnosti (prach) - roztoč ničivý


Chemické metody desinsekce mají nejširší uplatnění za pomoci aplikace různých druhů insekticidů. Pro úspěšnou asanaci objektu je důležité zvolit vhodnou formu technologie a přípravku v závislosti na druhu škůdce a výši napadení létajícím či lezoucím hmyzem.

DERATIZACE

Deratizace je soubor opatření, které směřují nebo omezují výskyt škodlivých hlodavců. Jedná se o opatření jak preventivní, tak především chemické metody hubení hlodavců, Tyto využívají rodenticidních nástrah dnes už třetí generace. V závislosti na biologii hlodavců doporučujeme provést v daných objektech minimálně 2 zásahy ročně v obdobích jaro, podzim. V tomto intervalu pak provádíme monitorování prostorové aktivity hlodavců


Monitorujeme celá města, částečné lokality nebo jednotlivé objekty na prostorovou aktivitu hlodavců. Monitorování je velmi důležité pro zvolení nejvhodnějšího pracovního postupu deratizačních prací. Tímto postupem se výrazně sníží negativní dopad na životní prostředí a současně klesnou ekonomické náklady na deratizaci.

Průběžné kontroly, které zahrnují :

 • sběr a likvidace starých nástrah
 • doplnění nástrah ve staničkách
 • zjišťování úrovně výskytu hlodavců
 • popř. sběr uhynulých jedinců

Po předchozím průzkumu a v úměrné hustotě dle výskytu hlodavců v objektu se nástrahy pokládají do nepromokavých či papírových jedových staniček, které se průběžně doplňují a zároveň chrání nástrahu před případným znehodnocením.

Dle standardní metodiky vlastní deratizace zahrnuje:

 • průzkum objektu
 • přípravu deratizace
 • vlastní kladení nástrah
 • kontrola účinnosti
 • evidence prací - protokol
 • doporučená preventivní opatření

Naše služby zasahují do většiny odvětví našeho hospodářství např.:

 

 • Potravinářství
  • pekárny
  • pivovary
  • jatka
  • čokoládovny
  • a další
 • Zdravotnictví
  • nemocnice
 • Komunální sféra
  • bytový fond bytových družstev a realitních kanceláří
  • hotely
  • školy
  • a další
 • Zemědělství
  • zemědělské podniky a družstva zabývající se dlouhodobým skladováním a zpracováváním obilovin, jejich produktů a živočišnou výrobou.