Úvodní stránka

Firma Servis DDD vznikla v polovině roku 1991, jako sdružení fyzických osob. A od roku 1996 je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A vložka číslo 3811, jako SERVIS DDD veřejná obchodní společnost. Jsme specializovaná firma v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce a využíváme dlouholeté praxe v tomto oboru. Používání široké palety povolených přípravků a moderních technologií je u nás samozřejmostí. Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky a zároveň evropského sdružení CEPA.

Jednotlivé práce v oborech DDD provádíme prakticky na celém území Čech a Moravy, tak abychom mohli zajistit kvalitní a pravidelný servis. Veškeré asanační práce se realizují dle platných technologických postupů a etiket. Používané přípravky jsou schválené pro použití v ČR a jsou uvedeny v Seznamu přípravků povolených hlavním hygienikem ČR pro ochranou dezinsekci a deratizaci.

Firma se dále zabývá výrobou netoxických nástrah na švábovitý hmyz. A je vlastníkem patentu na výrobu těchto přípravků.

Firma SERVIS DDD patří díky svým praktickým zkušenostem také k firmám, které v ČR pravidelně provádějí speciální práce ZNJ plyny při tzv. fumigaci (plynování), např.: mlýny, obilní zásoby (sila, sklady), muzea, archivy apod.

Vzhledem k tomu, že naše firma působí dlouhodobě ve větších podnicích a společnostech našeho regionu, můžeme Vám nabídnout kompletní zpracování technologických postupů integrované ochrany HACCP.

Od března roku 2003 jsme jedním z prvních držitelů certifikace
ČSN EN ISO-9001:2001.